Ten aanzien van het aantal bijtincindenten, is er ook goede nieuws! De Universiteit van Wageningen heeft in december 2017 een rapport gepubliceerd met cijfers over bijtincidenten. Dit rapport, Minder hondenbeten. Puzzelen naar veiligheid voor mens en dier, is opgesteld in opdracht van de gemeente Amsterdam. In dat onderzoek over bijtincidenten werden recente cijfers met een onderzoek van tien jaar geleden vergeleken. De conclusie was dat het aantal bijtincidenten is afgenomen. Het is onduidelijk waarom er minder bijtincidenten plaatsvinden. Het vermoeden bestaat dat aandacht voor dit onderwerp én de versterkte voorlichting een rol speelt in het afgenomen aantal bijtincidenten.

cursus voor alle hondenbezitters

Samen op pad naar de hondenspeelplaats! Bron foto: Chris Lester via Flickr

Reële veiligheid en gevoel

Volgens de universiteit is het belangrijk om een verschil te maken in reële veiligheid en het gevoel van mensen. De reële of objectieve veiligheid wordt gemeten op basis van cijfers en dat komt niet altijd overeen met het gevoel dat mensen hebben als ze op straat lopen en een hond tegenkomen. Met andere woorden: Structureel gebeuren er veel minder bijtincidenten. Maar toch heeft men het gevoel dat er meer incidenten hebben plaatsgevonden!

Geen voorstander van lijst met Hoog Risico Honden

De onderzoekers zijn geen voorstander van de lijst met Hoog Risico Honden die de Raad voor Dierenaangelegenheden, heeft opgesteld. Reden hiervoor is dat de hond zelf maar één van de onderdelen die een rol speelt bij het ontstaan van een bijtincident. Ook de eigenaar, de opvoeding, de socialisatie van de hond spelen een belangrijke rol. Die zaken worden op de lijst niet meegenomen en de lijst richt zich puur op de honden. Ook vinden de onderzoekers dat er geen overtuigend bewijs bestaat dat deze Hoog Risico Honden per definitie ernstige bijtschade veroorzaken. Een laatste punt waarom de lijst volgens hen geen goed idee is, is omdat bij sommige typen honden, het moeilijk vast te stellen is om wat voor ras het precies gaat. Deze problematische identificatie geldt in het bijzonder voor kruisingen tussen rassen en typen. Deze kruisingen zullen volgens de onderzoekers in aantal toenemen als specifieke rassen of typen beperkingen krijgen opgelegd.

Verplichte cursus voor alle hondenbezitters: goed idee!

Een verplichte training en cursus voor alle hondenbezitters, zoals de Hondenbescherming voorstelt, zou wel eens de beste manier kunnen zijn om het aantal bijtincidenten terug te brengen. Niet alleen voor Rottweilers. Maar ook voor de Golden retriever, de Labrador retriever, Yorkshire Terriër, Maltezer en de Cavalier King Charles Spaniël. Want ook deze rassen prijken hoog op de lijst met honden die bijtincidenten veroorzaken!

Bronnen: Hondenbescherming, The OptimistRaad voor Dierenaangelegenheden, Tweede KamerWageningen Livestock Research